Παρουσιάσεις: Θανάσης Ράπτης: ”Από την σύλληψη της ιδέας ως την έκθεση” & Γιάννης Μήτρου: “Το αντικείμενο και το βλέμμα: Μια Λακανική προσέγγιση”

18 Νοεμβρίου 2013.  Παρουσίαση του Θανάση Ράπτη με τίτλο: ”Από την σύλληψη της ιδέας ως την έκθεση – ‘LOGOS With or Without’ και ‘Emotional Clothing’”
Παρουσίαση του Γιάννη Μήτρου με τίτλο: “Το αντικείμενο και το βλέμμα: Μια Λακανική προσέγγιση”, στο Cafe Bazaar.


Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση.