6/2000 Συμμετοχή του Φώτη Παλαιολόγου με τίτλο: "Θαλασσινά" και της Χριστίνας Παπαφράγκου με τίτλο "Kερκίνη" σε ομαδική έκθεση με τίτλο: "Mπλέ - Θάλασσα". Arthouse -Mύλος θεσ/νίκης