1/3-8/4 Έκθεση φωτογραφίας με έργα των: Σταμάτη Χατζητουλούση, Ασπασίας Ζιώγα και Ποικιλίδου Ρένας με τίτλο: «Μάσκες», στο ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΓΙΟΥΚΑΛΙ».

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.