2007 - “Φωτογραφία στο δρόμο/ Θεσσαλονίκη-Η έκθεση της μιας μέρας” του Ευθύμη Μουρατίδη