06.11.2017. Λευτέρης Μικρός. 'Η νέα τοπιογραφία και η σύγχρονη αντιμετώπιση του αστικού – περιαστικού τοπίου'

Τη Δευτέρα 6 Νοέμβρη, στις 8.00 μμ, συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας με εισηγητή το Λευτέρη Μικρό.

... όπως πάντα στο CAFE BAZAAR, Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος, τηλ 2310241817.

Θέμα του:

 Η νέα τοπιογραφία και η σύγχρονη αντιμετώπιση του αστικού – περιαστικού τοπίου

Στην παρουσίαση θα γίνει ανάλυση της φωτογραφίας του αστικού και περιαστικού τοπίου από τις αρχές του 1970 με το κίνημα New Topographics στην Αμερική, την σχολή Düsseldorf και την σημερινή αντιμετώπιση από σύγχρονους φωτογράφους.

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο και η καθοριστική επίδραση του ανθρώπου πάνω σε αυτό αποτέλεσε έμπνευση για φωτογράφους παγκοσμίως, άλλοτε σαν ιστορίες ανθρώπων που ζουν σε αυτό, πολλές φορές σαν κριτική αντιμετώπιση στην αλλοίωσή του αλλά και στην ομορφιά που μπορεί να βρίσκεται κρυμμένη μέσα στο χάος αυτής της νέας αστικής πραγματικότητας.