2011 - “Είμαστε όλοι θυμωμένοι (έρημη χώρα – Κρίση-μοι Καιροί)” του Σταύρου Δαγτζίδη