16/5-15/6, «Από το ιδιωτικό στο δημόσιο». Εκθεση του Ζαφείρη Τσιπιλή και της Χριστίνας Παπαφράγκου στο ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΓΙΟΥΚΑΛΙ.

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.