9/2-11/3 Έκθεση-παρουσίαση ειδικής μεθόδου φωτογράφησης του Γιώργου Καραβέργου με τίτλο «Κιριλιανή φωτογραφία».

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.