ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Γιάννης Λογιωτατίδης

Η εξέλιξη από την αναλογική στην ψηφιακή φωτογραφία δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα της αποθήκευσης και διαχείρισης του μεγάλου όγκου των αρχείων – φωτογραφιών που παράγονται σαν αποτέλεσμα των πλεονεκτημάτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

Μεγάλο και διαχρονικό το πρόβλημα της αρχειοθέτησης. Η αρχειοθέτηση είναι μια υπόθεση η οποία επιτρέπει στον κάθε ένα από εμάς να τακτοποιήσει το ψηφιακό φωτογραφικό του υλικό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως εξυπηρετεί τον ίδιο καλύτερα και ταχύτερα προσβάσιμο και επεξεργάσιμο.

Η παρουσίαση η οποία θα ακολουθήσει δεν αποτελεί πανάκεια οργανωτικής πρότασης, αλλά μία πρόταση η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη, τόσο στον ερασιτέχνη όσο και στον επαγγελματία φωτογράφο. Αναφέραμε ότι η αρχειοθέτηση είναι υποκειμενική υπόθεση, όμως βασίζεται σε ορισμένες αρχές για να είναι αποδοτική και να επιτελέσει τον σκοπό της.

 

Οι βασικές αρχές είναι η συνέπεια, η αφοσίωση και ο προγραμματισμός. Η μεθοδολογία η οποία μπορεί να διαχειριστεί τις αρχές αυτές, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η υποκειμενική πρωτοβουλία του καθένα από εμάς χρησιμοποιώντας τις αρχές αυτές, ως πυλώνες επάνω στις οποίες θα στηρίξει όλο το οικοδόμημα της οργάνωσης του υλικού

Ο Γιάννης Λογιωτατίδης με αυτή του την παρουσίαση ολοκλήρωσε τη θεματική ενότητα “Οργάνωση και Αρχειοθέτηση του ψηφιακού φωτογραφικού υλικού”.

Αφετηρία, για την εμπεριστατωμένη του θεωρητική και πρακτική ξενάγηση στα κατάλληλα εργαλεία ήταν, όχι μόνο το χάος το οποίο δημιουργείται από τον τεράστιο όγκο του ψηφιακού φωτογραφικού και όχι μόνον υλικού, που μαζεύεται από τους ενεργούς φωτογράφους, αλλά, και κυρίως αυτό, την ανάγκη για άμεση και εύκολη εξεύρεση των υλικών ανά χρόνο παραγωγής, θεματική, ενότητα εργασίας, τρόπο επεξεργασίας κτλ.

Κατέβαλε προσπάθεια να υποδείξει τη σημασία της ορθής και σε βάθος χρόνου συνεπούς και βάση «κωδίκων» αποθήκευσης των φωτογραφικών αρχείων, υπέδειξε απλούς τρόπους τακτοποίησης και αρχειοθέτησης, όσο και τρόπους υποστηριζόμενους με εξειδικευμένα λογισμικά. Τα λογισμικά αυτά επεξεργάζονται με  ταχύτητα και ποιότητα το διαχειριζόμενο υλικό, και αποδίδουν αποτελέσματα ανάλογα των πιο απαιτητικών προσδοκιών.

Παρουσίασε το δικό του τρόπο εργασίας, (και με τη χρήση εξωτερικών δίσκων αποθήκευσης αρχείων), μίλησε για το πόσο συμβάλλει στην εξεύρεση αρχείων η κατά σύστημα ονοματοδοσία των υποφακέλων στον αρχικό φάκελο υποδοχής (Α), όσο και των επεξεργασμένων αρχείων στο φάκελο (Β) με τα επεξεργασμένα μας αρχεία.

Η αξιοποίηση του αποτελέσματος των αναζητήσεων, με καθαρά κριτήρια υποκειμενικής επιλογής, αποτελεί τον πυλώνα της αρχειοθέτησης τόσο στο περιβάλλον της εικονικής πραγματικότητας (βάση δεδομένων), όσο και στη διαμόρφωση του πραγματικού αρχείου στον φάκελο (Β).

Τελικά, η σωστή ονοματοδοσία των αρχείων, απαιτεί χρόνο στην αρχική της φάση καταχώρησης του κάθε αρχείου, αλλά τον ξεπληρώνει με τον καλλίτερο τρόπο μόλις χρειαστεί. Ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν μεγάλο αριθμό φωτογραφικών αρχείων.