Παρουσιάσεις Irina Pidova “Little stories” και Μαρία Κενανίδου “curating σε μέρες κρίσης”

9 Δεκεμβρίου 2013. 

Παρουσίαση της Βουλγάρας φωτογράφου Irina Pidova με τίτλο: “Little stories”                                                                                                                                                         Διάλεξη της Μαρίας Κενανίδου, Ιστορικού της Τέχνης με τίτλο: “curating σε μέρες κρίσης”, στο καφέ ΒΑΖΑΑR

curator στα αγγλικά, επιμελητής στα ελληνικά,
curating λοιπόν θεραπεία ή επιμέλεια στις μέρες αυτές; …
Απαντώντας στην ερώτηση του Γιάννη Κουνέλλη, “Μήπως είμαστε άρρωστοι
οι καλλιτέχνες και χρειαζόμαστε κούρα?”    

   Μαρία Κενανίδου