3/5 – 3/6,Έκθεση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού «Τονισμένες φωτογραφίες με τονιστές colorvir», που διοργάνωσε το ΦΚΘ με την υπτωνοστήριξη του ΚΑΠΑΦΩΤ.

Συμμετείχαν: Τάσος Ντεγιάννης, Γιώργος Ιωαννίδης, Καίτη Φουφούνη, Γιώργος Βρεττάκης, Δημήτρης Αναστασιάδ