17/2-8/3, Προβολή διαφανειών με φωτογραφίες του Josef Schwind από τη συλλογή του Alfons Kitzinger με τίτλο: "1942-44 Φωτογραφίζοντας στην Eλλάδα".

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.