9/1993 Πολιτιστικός Σεπτέμβριος. Συμμετοχή του Kώστα Mελετιάδη. Kρύα Bρύση.

Δυστυχώς δεν υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο υλικό.

Kώστα Mελετιάδη