14/5 Πορεία για έναν άλλο τόπο και χρόνο στη φωτογραφία. Ομιλία και προβολή του Βασίλη Καρκατσέλη στο PRESS ROOM του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στη Θεσσαλονίκη

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.