27/4-27/5, Έκθεση φωτογραφίας του Θοδωρή Σινάνη με τίτλο: «Mesinia-Mesinia», στη Στοά Λόντου, στην Καλαμάτα.

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.