10-11/ 10 Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μας με τίτλο ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ- ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ συνεχίζουν την περιοδεία τους. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το Δήμο Μεθώνης θα εκτεθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

10-11/ 10Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μας με τίτλο ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ- ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ συνεχίζουν την περιοδεία τους. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το Δήμο Μεθώνης θα εκτεθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, σα συμμετοχή στη Γιορτή Πουλιών.

Περισσότερα για το διαγωνισμό και την έκθεση εδώ