11-12/4 Ομαδική έκθεση φωτογραφίας στο Πολυλειτουργικό Κτήριο (Αίθουσα Παπανικολάου) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή. Στα πλαίσια του Συνεδρίου για τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινότητα. Διοργάν

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.