7/6-7/7 «Ένα πορτραίτο για τη Θεσσαλονίκη» Ομαδική έκθεση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας των μαθητών του 3ου Λυκείου Μετεώρων Πολίχνης για έκδοση ενός ημερολογίου (Πρόγραμμα PLEIADES)

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.