1/6-16/6 Συμμετοχή στην έκθεση εικαστικών για τα 50 χρόνια της ΕΕΔΥΕ. Αίθουσα Τέχνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εθμ.Αμύνης 9.

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.