2009 - “Το άλλο μισό – Βασίλης Καρκατσέλης” του Σταύρου Δαγτζίδη