2004 - “Τονιστές – Βασίλης Καρκατσέλης” του Σταύρου Δαγτζίδη