13/1-8/2 Εκθεση φωτογραφίας της Aναστασίας Δημητριάδη με τίτλο: "Tοπία ορεινά".

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.