8/5 - 26/5 Διεθνής φωτογραφική συνάντηση της ομάδας ΠΛAΓKTON με τίτλο "Resolution".

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.