15/12/2020 - Θανάσης Ράπτης: Παρουσίαση TEET Florina