ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ Φ.Κ.Θ.

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι μια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία που δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στην Ελλάδα η εταιρία έγινε γνωστή όλα αυτά τα χρόνια κυρίως λόγω των μακροχρόνιων αγώνων της υπέρ της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και φυσικά μέσα από τις εκατοντάδες εκθέσεις και άλλες παρεμβάσεις (δράσεις στο δρόμο, μαθήματα, ξεναγήσεις σχολείων, παρεμβάσεις με άρθρα στον τύπο κ.α.).
Από τα μέσα της 10ετίας του 2000 η δράση του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης εξαπλώνεται και σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από τη συμμετοχή του, ως ιδρυτικό μέλος, στο Photofestival Union και στη Διεθνή Ένωση Φωτογραφικών Κέντρων. Η συμμετοχή του ΦΚΘ στους δύο διεθνείς αυτούς θεσμούς-δίκτυα, είναι σημαντική, καθώς βάζει την Ελληνική φωτογραφία και τον Ελληνικό θεωρητικό λόγο για αυτήν στο ίδιο επίπεδο με όλες τις συνεργαζόμενες άλλες. Επίσης (το ΦΚΘ) έγινε γνωστό στα Βαλκάνια, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, λόγω της ανάπτυξης στοχευμένων σχέσεων και ανταλλαγών και με φωτογράφους μεμονωμένα, αλλά και σχεδόν με όλα τα σημαντικά ιδρύματα και διοργανώσεις (μουσεία, πανεπιστήμια, γκαλερί, φωτογραφικά κέντρα, φωτογραφικά φεστιβάλ) που προβάλλουν τη φωτογραφία στα Βαλκάνια, μέσα από τη διοργάνωση δράσεων οι οποίες είναι γνωστές με την ονομασία “Aspects of Balkan Photography”. Το ΦΚΘ στη νέα του μορφή υφίσταται για να εδραιώσει ένα διεθνές forum ανταλλαγών και αναζητήσεων μέσω της εικόνας και της φωτογραφικής φόρμας.
Για να το πετύχει:
Στηρίζεται στη γενική αρχή της φωτογραφικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ταυτόχρονα, προς κοινό και φωτογράφους,
Υποστηρίζει με κάθε μέσον τη φωτογραφία σαν τέχνη, μέρος ενός ευρύτατου πεδίου διάδρασης μεταξύ των τεχνών και της κοινωνίας, Eργάζεται για την ανάπτυξη ενός δυναμικού διαλόγου περί τέχνης και φωτογραφίας, για το με τι αυτές ασχολούνται σήμερα και πως εκφράζονται, για πάσης φύσεως διασταυρώσεις απόψεων, τεχνικών, γραφών και περιεχομένων,
Διοργανώνει εκθέσεις (ατομικές και κυρίως θεματικές ομαδικές) Ελλήνων, παντού όπου το καλέσουν, (εάν είναι δυνατόν πολύτεχνες και διαδραστικές), με στόχο την προβολή των Ελλήνων δημιουργών και του έργου τους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
Παράγει εκθέσεις μικτές (Ελλήνων και ξένων) με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, τη γνωριμία των Ελλήνων με το σύγχρονο του Ευρωπαϊκού σημερινού πνεύματος, τη δημιουργία δεσμών ακατάλυτων (ατομικών και συλλογικών), που σε βάθος χρόνου θα απελευθερώσουν την Ελληνική φωτογραφία και προς τους διεθνείς της ορίζοντες.

Λίγα λόγια για την Εταιρία….

Η Φωτογραφική Ομάδα Τριανδρίας είναι αστική εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1984 σαν όμιλος δραστηριοτήτων από τον Βασίλη Καρκατσέλη. Μετά από την απόφαση των μελών της Φ.Ο.Τ. να διευρυνθούν οι δραστηριότητες, με τις υπ. αριθμ. 5296/6.12.95 και 1442/10.4.96 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης πήρε τη σημερινή της μορφή.

Ασχολείται με την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς την Ελληνική Φωτογραφία.

ΕΔΡΑ 
Η εταιρία έχει έδρα σε μισθωμένο οίκημα επί της οδού Καραϊσκάκη 9, το οποίο λειτουργεί με την επωνυμία “ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, που είναι και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της εταιρίας παρατάθηκε πρόσφατα μέχρι 30/6/2045.

Ο ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της εταιρίας είναι η με κάθε μέσον υποστήριξη της Δημιουργικής και Καλλιτεχνικής φωτογραφίας.
Οι τρόποι με τους οποίους θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός είναι:
α. Η προώθηση του έργου των μελών αλλά κυρίως άλλων Ελλήνων και ξένων φωτογράφων και εικαστικών καλλιτεχνών, λεσχών και λοιπών φορέων που εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση με εκθέσεις, εκδόσεις, υποτροφίες και ότι άλλο ήθελε κριθεί σκόπιμο.
β. Η δημιουργία αρχείου, βιβλιοθήκης και φωτοθήκης ή η βοήθεια άλλων τέτοιων, με γενικό γνώμονα τη διατήρηση, τη συστηματική μελέτη και έρευνα για τη διάσωση της εθνικής μας ιδιαιτερότητας και ταυτότητας αλλά και ταυτόχρονα την ένταξή μας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
γ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, η παροχή πληροφοριών αλλά και κάθε δυνατής βοήθειας σε συλλόγους, λέσχες, ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς του Δημοσίου, αλλά και άλλα νομικά πρόσωπα, που ζητούν τη βοήθειά της κινούμενοι στους ίδιους στόχους.
δ. Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με πλήρη ηθική τεχνική και οικονομική βοήθεια, ομιλιών, προβολών, διαλέξεων, συναντήσεων, συνεδριών, εκθέσεων, καθώς επίσης και η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας για την εξάπλωση της φωτογραφίας και κάθε άλλου μέσου και συστήματος εικόνας (μαγνητική, ηλεκτρονική, πολυμέσων κ.τ.λ.)
ε. Η εξασφάλιση με κάθε μέσον σπάνιων υλικών αντικειμένων και φωτογραφικών βιβλίων με ιστορικό, εθνολογικό, λαογραφικό, θρησκευτικό και γενικότερα επιστημονικό ενδιαφέρον.
ζ. Η συντήρηση και αναπαραγωγή τέτοιων ντοκουμέντων αλλά και η παραγωγή και διάθεση νέων βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων, καταλόγων και προγραμμάτων όποιας άλλης μορφής οπτικοακουστικών προγραμμάτων.
η. Η καταγραφή πολιτιστικών φορέων και εταιριών που ασχολούνται με παρεμφερή αντικείμενα και την τεχνολογία των πολυμέσων, η προσπάθεια για συντονισμό, η διεξαγωγή εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού και της πολιτείας για το κεφάλαιο τέχνη της φωτογραφίας, η παρέμβαση για τη λεγόμενη πολιτιστική παιδεία, η συγκρότηση διαμεσολαβητικών προγραμμάτων ανάμεσα στον πολιτισμό και τα αγαθά του, με την παιδεία και τους μελλοντικούς αποδέκτες και παραγωγούς έργων τέχνης.
θ. Η με κάθε μέσο παρέμβαση στο καλλιτεχνικό “γίγνεσθαι” του χώρου. Η κάθε είδους συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, που δεν μπορούν να γίνουν κερδοσκοπικοί με κανέναν τρόπο, η εταιρία συγκροτεί μελετητικές, ερευνητικές και εκδοτικές ομάδες και συνεργάζεται με κάθε ελληνικό ή ξένο φορέα που έχει παρεμφερείς στόχους, επιδιώξεις και ενδιαφέροντα για την εξάπλωση και αποδοχή της φωτογραφικής τέχνης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

α Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ

Η φωτογραφική Ομάδα Τριανδρίας (σαν παράπονο για τη μη συμμετοχή γυναικών – παρά το ενδιαφέρον – στην ίδρυσή της) συστήθηκε το 1984, υπό μορφή ομίλου εσωτερικής δραστηριότητας, στην Πάνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αλλάζοντας αρκετές φορές έδρα, στα πρώτα 25 χρόνια δραστηριοποιήθηκε στο σύνολο σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στις παρακάτω κατευθύνσεις:
1. Μαθήματα, ομιλίες, προβολές, διαλέξεις σε σχολεία, πνευματικά κέντρα, μαζικούς χώρους και παντού όπου θα μπορούσε να υπάρξει ακροατήριο. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να έλθει το πλατύ κοινό και κυρίως οι νέοι σε μία μικρή πρώτη επαφή με τη φωτογραφία και να την γνωρίσει σαν εργαλείο, σαν στοιχείο του πολιτισμού μας, σα μέσον έκφρασης και γιατί όχι και σαν Τέχνη.
2. Δημιουργία κοινού ικανού να επικοινωνήσει με το φωτογραφικό έργο και συνεχής διεύρυνση αυτού του κοινού. Στόχος, να μπορέσει η τοπική κοινωνία, γνωρίζοντας την ιστορία της, τους νόμους και τους κώδικές της, να αποδεχθεί τη φωτογραφία σαν τέχνη, όντας γνώστης και όχι σαν παθητικός θεατής. (Εκτός των άλλων σε κάθε έκθεση φωτογραφίας στην πόλη μας, διοργανώνεται ξενάγηση στα εγκαίνια, ή μετά, με ευμενή ή αρνητικά σχόλια κατά την προσέγγισή της).
3. Δημιουργία δημιουργών με υποστήριξη και ενεργό βοήθεια στην παραγωγή φωτογραφικού έργου, όλων των τάσεων και κατευθύνσεων της Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στους φωτογράφους που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του ΦΚΘ. Στόχος, να εξοπλιστεί και να διευρυνθεί με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο, αυτό που εμείς ονομάζουμε Σύγχρονη Φωτογραφική Σκηνή Θεσσαλονίκης.
4. Παρεμβάσεις πάσης φύσεως και κάθε είδους (πολλές από τις οποίες σκληρές) προς κοινό, δημιουργούς και φορείς, με συνεχή επαγρύπνηση υπέρ της “καλής” φωτογραφίας. Στόχος η διάκριση ανάμεσα στην εφαρμοσμένη και την καλλιτεχνική Φωτογραφία, για να μη γίνει ποτέ η ευκολία, που ίσως διαφαίνεται στο μέσον, η παντιέρα της κοινής αποδοχής του, για να μη γίνει η μόδα λόγος ενασχόλησης με αυτή, για να μη γίνει ο βιοπορισμός άλλοθι. Από το αρχείο προκύπτει ότι μόνο από το 1990 και μετά παρουσιάστηκαν εκατοντάδες πρωτότυπες παραγωγές, υψηλής αισθητικής και πειραματικής αξίας, σε ευρύτατο γεωγραφικό χώρο και κυρίως, διασκορπισμένες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (μεγάλης δηλαδή παιδαγωγικής αξίας).

β Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Με σημαντικό αριθμό φωτογράφων σαν μέλη της η Φωτογραφική Ομάδα Τριανδρίας, τον Αύγουστο του 1995 με ομόφωνη απόφαση των μελών της, αποδέχτηκε τις υποδείξεις του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο δοκίμιο για την Εθνική Πολιτική για την Καλλιτεχνική Φωτογραφία, άλλαξε μορφή και με την 5296/ 6.12.95 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης μετατράπηκε σε αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αρχικά με έδρα επί της οδού Καραϊσκάκη 9, στις Συκιές και με την 1442/10.4.96 απόφαση, επί της οδού Μενελάου (Μπακατσέλου)18 στη Θεσσαλονίκη διευρύνοντας ταυτόχρονα τα αρχικά καταστατικά της μέλη από τρία σε εννιά. Ήταν μια τολμηρή πράξη για τα ελληνικά δεδομένα, που όπως δείχνει η σημερινή καταξίωση, όχι μόνο ήταν επιβεβλημένη, αλλά έγινε και στη σωστή στιγμή, από τους κατάλληλους ανθρώπους.

γ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Φ.Κ.Θ.) ΣΑΝ ΓΚΑΛΕΡΙ

Σαν αποτέλεσμα της θέλησης αυτής της ομάδας φωτογράφων να κινηθεί προς την απελευθέρωση της έκφρασης και μέσα από τη “στέγαση” του διαλόγου, δημιουργήθηκε το Φ.Κ.Θ. Η συνεχής καλλιέργεια της δημιουργικής και καλλιτεχνικής φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη από αρκετούς φορείς, σχολές και ομάδες εκείνη την εποχή, ήταν σίγουρο ότι σύντομα θα πολλαπλασίαζε τους δημιουργούς, τις ανησυχίες τους και τον όγκο του παραγόμενου έργου που, αν μη τι άλλο, διεκδικεί με αγωνία, την αξιοπρεπή παρουσίαση του και το κατάλληλο περιβάλλον, για μια απρόσκοπτη επικοινωνία με το κοινό. Το 1996 και για δέκα συνεχόμενα χρόνια, το Φ.Κ.Θ. έστησε και λειτούργησε τη δική του ομώνυμη γκαλερί, ακριβώς για να καλύψει αυτή την έλλειψη ενός ειδικού εκθεσιακού χώρου, όπου η σύγχρονη δημιουργία θα μπορούσε σε σταθερή βάση να αρθρώνει το λόγο της, να διατυπώνει τους προβληματισμούς της, να αμφισβητεί το παρελθόν, να διεκδικεί το μέλλον και να αποκτήσει το δικό της κοινό.
Στο κέντρο της πόλης, σε τρεις ορόφους (ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μία μεγάλη έκθεση ή τρεις μικρότερες), με τον κατάλληλο φωτισμό και όλη την απαραίτητη υποδομή, εργάστηκε για δέκα συνεχόμενα χρόνια, υπέρ των συνεχών φωτογραφικών διεργασιών και ζυμώσεων. Εκτός από τις εκθέσεις, τα μαθήματα, τα ειδικά σεμινάρια και εργαστήρια, ο δυναμισμός των οποίων έμεινε παροιμιώδης, οργάνωσε δεκάδες επιμορφωτικά προγράμματα, με ομιλίες, προβολές, διαλέξεις, διαδραστικές εκδηλώσεις, χάπενινγκ και ξεναγήσεις σχολείων, στους χώρους του αλλά και παντού όπου το καλέσανε ή το καλούνε.
Η ανάγκη για άρθρωση ενός ιδιαίτερου, ξεχωριστού “λόγου” (αυτόνομου και συνάμα παγκόσμιου) της Σύγχρονης Φωτογραφικής Σκηνής Θεσσαλονίκης επιτάσσει να ισοσκελίζεται η τοπική παραγωγή με τη φιλοξενία σημαντικών εκθέσεων από άλλες πόλεις της Ελλάδος και βεβαίως της Ευρωπαϊκής φωτογραφίας, έγραφε μία από τις αρχές που καθόριζε τους στόχους και διαμόρφωνε το εκθεσιακό πρόγραμμά του εκθεσιακού χώρου του ΦΚΘ και τις προσκλήσεις δημιουργών.

δ Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Όπως συμβαίνει, όμως, σε κάθε ζωντανό οργανισμό, έτσι και η Φωτογραφική Ομάδα Τριανδρίας / Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από το 2006, επαναπροσδιόρισε τους στόχους του και πέρασε σε μία ακόμη νέα φάση. Με το Μουσείο Φωτογραφίας να λειτουργεί πλέον στην πόλη (έστω και υποτυπωδώς, αλλά με σημαντικές συνεργασίες με όλους τους τοπικούς φορείς) και να αναλαμβάνει την περιοδεία (παρουσία της φωτογραφίας σε εκτός έδρας χώρους) κάποιων εκθέσεων, με δεκάδες μέλη, συνεργάτες και φίλους μας να διδάσκουν φωτογραφία σε σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, με τη φωτογραφία να γίνεται πλέον αποδεκτή σε όλους σχεδόν τους εκθεσιακούς χώρους, και κυρίως, με εκατοντάδες μέλη και συνεργαζόμενους φωτογράφους, κάποια από τα ‘βάρη’ του παρελθόντος μπορούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους σε ‘ξένα’ χέρια.
Η διχοτόμηση των δυνάμεων κρίθηκε η ιδανική λύση. Δημιουργήθηκε από τα μέλη μας μία νέα ομάδα, η F14,με τους ίδιους σχεδόν εταιρικούς στόχους και σκοπούς και ανέλαβε να συνεχίσει (παντελώς αυτόνομα) μέρος των δράσεων, πολλαπλασιάζοντας τις δυνάμεις μας. (βλ. συνημμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης)
Το Φωτογραφικό Κέντρο, από τότε, αναλαμβάνει την υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών παραγωγής φωτογραφημάτων, από Έλληνες δημιουργούς, και την με κάθε τρόπο προώθησή τους, στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινωνία.
Ενώ το βλέμμα του Φ.Κ.Θ. παραμένει σταθερά στραμμένο προς τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, ακριβώς επειδή γνωρίζει την αξία του πριν από το σήμερα, αφήνει πάντα ένα παραθυράκι για εκθέσεις “ιστορικού ενδιαφέροντος”, ένα παραθυράκι για διάλογο με την “επαγγελματική φωτογραφία” – που πρέπει να αναβαθμιστεί – και τη μαθητική ή τη φωτογραφία στα σχολεία.
Η φωτογραφία, όσο και αν μιλάει για το σήμερα, θα είναι πάντα ένα κομμάτι του χθές, και αντίστροφα, όσο και αν η φωτογραφία είναι του χθες, θα έχει πάντα να πει κάτι για το σήμερα, αν είναι πραγματική τέχνη.

Το Φ.Κ.Θ. πιστεύει ότι μπορεί να έχει και υψηλούς στόχους και αντίστοιχα αποτελέσματα και ότι αυτό, εάν το καταφέρει, θα είναι με την “επί ίσοις όροις”, ανοικτή και τίμια συνεργασία με όλους. Γι’ αυτό και είναι πάντα ανοιχτό σε κάθε φωτογράφο, (έχει καταργήσει την έννοια του μέλους σαν κριτήριο για συμμετοχή σε οποιοδήποτε project του), κάθε λέσχη, ομάδα, Φορέα, Πολιτιστικό Κέντρο, Μουσείο κ.τ.λ. Οι περισσότερες παραγωγές του, πλέον, απευθύνονται και προς φωτογράφους και προς το οποιοδήποτε πιθανό κοινό του έργου τους. Σε μία δύσκολη εποχή για τη δημιουργική φωτογραφία στην οικονομικά αιμάσουσα μεταπρατική Ελλάδα, ο διάλογος για τη σύγχρονη τέχνη δε μπορεί να αφήνει κανέναν απ έξω.
Με στόχο τη δημιουργία δημιουργών και κοινού στη Θεσσαλονίκη, το Φ.Κ.Θ. προσπαθεί συνεχώς για την αποπεριθωριοποίηση της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, φροντίζοντας να κρατά στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα την πίστη υπέρ του καινούριου.
Αν έγιναν πολλά είναι να γίνουν ακόμη περισσότερα.


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19 / 6 / 2006
ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΚΘ
Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες και εταίροι.
Σε ένα παλιό μου κείμενο ξεκίναγα με ένα τσιτάτο από την αρχαιότητα. ΄΄ Θάνατος η ακινησία. ΄΄ Στην κοινή μας πορεία δε μείναμε ούτε ένα δευτερόλεπτο ακίνητοι. Αγκαλιάσαμε κάθε καινούργια πρόταση, κάθε καινούργιο γέννημα, με αποτέλεσμα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, να πορευόμαστε φρέσκοι και συνεχώς ανανεούμενοι, χωρίς τη φθορά που φέρνει η κόπωση της επανάληψης. Σταθήκαμε ευέλικτοι και υποστηρίξαμε την οποιαδήποτε νέα ιδέα. Αγκαλιάσαμε κάθε πρόταση που έφερνε κέφι στην ομάδα για να συνεχίσουμε την πορεία μας, παρά τις κατά καιρούς μεγάλες αντιξοότητες που μας παρουσιάστηκαν.

Με αυτά στο μυαλό, είμαι χαρούμενος, γιατί στην καλλίτερη περίοδο της μακροχρόνιας πορείας μας, σε μία εποχή που καταφέρνουμε πράγματα τα οποία ούτε στον ύπνο μας δε θα βλέπαμε πριν 15 χρόνια, μία νέα ιδέα ρίχνεται στο τραπέζι της ανανέωσης, μία ιδέα όλο κέφι, και ζητά να προχωρήσει τα πράγματα. Μερικοί από τους εταίρους, με μέλη και φίλους μας, ζητάνε την αυτονομία τους, ιδρύσανε μία νέα εταιρεία με τους ίδιους με εμάς σκοπούς, την ‘Κοινόν Φωτογράφων’ (F14), και διεκδικούν το δικαίωμα να χρωματίσουν με το δικό τους χρώμα τη φωτογραφική ατμόσφαιρα, με το δικό τους φως και ελπίδα να φωτίσουν το αύριο.
Είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή για διπλασιασμό των δυνάμεών μας.
Αυτή τη χρονιά το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης έκανε ένα ακόμη τεράστιο άλμα προς την ποιότητα, τη μαζικότητα και την παρουσία του στα φωτογραφικά δρώμενα της χώρας. Τόσο μεγάλο άλμα, που αν δε συνέβαινε μία διάσπαση (που πρέπει να εκλαμβάνεται σαν πολλαπλασιασμός των δυνάμεών μας), να μη καταφέρναμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Ανοίξαμε πολλά μέτωπα και κυρίως, ανεβάσαμε τις απαιτήσεις. Συνηθίσαμε τους άλλους να έχουν από εμάς υψηλές απαιτήσεις και τους εαυτούς μας, να έχουν ακόμη περισσότερες, και από εμάς και από το έργο μας.
Τη χρονιά που μας πέρασε, αναβαθμίσαμε και τους 4 τομείς δράσης στους οποίους πέρυσι είχαμε αποφασίσει ότι θα επικεντρώναμε το ενδιαφέρον μας.
Εντός έδρας, φέραμε στη Θεσσαλονίκη, είδαμε και ακούσαμε σημαντικούς δημιουργούς από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Εκτός έδρας, στήσαμε μεγάλες και προσεγμένες παραγωγές, πολλές από τις οποίες εμπλουτιστήκανε με παράλληλες εκδηλώσεις και εξωφωτογραφικά συμπληρώματα (άλλες τέχνες), σε πολύ σημαντικούς χώρους, με μεγάλη επιτυχία και επισκεψημότητα.
Σε διεθνές επίπεδο, συνεχίσαμε τη συνεργασία με τους βαλκάνιους συνεργάτες μας, κυρίως όμως, εντάξαμε το ΦΚΘ στο Δίκτυο των Μη Κρατικών Φεστιβάλ Φωτογραφίας PFU (PHOTOFESTIVALUNION) με άπειρες προοπτικές, εφ όσον φυσικά δραστηριοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, πράγμα που μεταφράζεται σε παραγωγές και χορηγούς πανευρωπαϊκού επιπέδου.
Σε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις, συμμετέχουμε, με τρεις τρόπους. Σε ατομικό επίπεδο, συμμετέχουμε με την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, στο συλλογικό με την προσφορά εθελοντικής εργασίας υπέρ αυτού που εμείς ονομάζουμε Σύγχρονη Καλλιτεχνική Φωτογραφία, και σε σωματειακό, με την ακόμη πλατύτερη δημόσια υποστήριξη και παρουσίαση του Φωτογραφικού Κέντρου. Δηλαδή, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Με δεδομένο μάλιστα το ότι ΄΄τρέχουν΄΄ οι δύο μεγάλες επόμενες παραγωγές και αρκετές μικρότερες, καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δε φτάνουν οι δυνάμεις μας για τόσα προγράμματα, με τον τρόπο που δουλεύουμε (όλοι για όλα). Χρειαζόμαστε νέα άτομα, που θα αναλάβουν κάποιους σημαντικούς τομείς από τη δράση μας, και αυτόνομα θα δουλέψουν εθελοντικά και με πάθος για αυτούς, χωρίς εμείς (οι παλαιότεροι) να επιβαρυνόμαστε ούτε καν με την παρακολούθησή τους.
Να η κατάλληλη στιγμή που προανέφερα, και για την οποία ο ίδιος δούλεψα τα δύο – τρία τελευταία χρόνια με πάθος. Η αναγκαστική διάσπαση των δραστηριοτήτων μας στα δύο και η ανάθεση αυτών σε δύο διαφορετικές ομάδες, όχι κατ ανάγκη διαφορετικών μελών, αφού δεν απαγορεύεται η συμμετοχή κάποιων και στις δύο ομάδες. Η μία ομάδα το ΦΚΘ, η δική μας εταιρία, θα συνεχίσει την εκθεσιακή μας πολιτική με την παραγωγή μόνο σημαντικών εκθέσεων και δράσεων, διευρύνοντας τις συνεργασίες μας και προς άλλους Έλληνες Φωτογράφους, και προς Βαλκάνιους και λοιπούς Ευρωπαίους. Η δεύτερη, το Κοινόν (F14), η νέα εταιρεία, θα αναλάβει τον τομέα της παραγωγής νέων δημιουργών, τα μαθήματα και όποιες άλλες δράσεις επιθυμεί. Ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί και μπορούμε να τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα συνεχίσουν στον ίδιο άξονα το έργο τους.
Η δράση των δύο αυτών ομάδων θα είναι παράλληλη, δηλαδή αυτόνομη εντελώς. Η ανεξαρτησία των συμβουλίων θα προσδώσει ευελιξία στη χάραξη γραμμής, οικονομία χρόνου και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα.
Φυσικά, οι δύο αυτές ομάδες θα μπορούν να συναντιούνται, όποτε το θελήσουν, για κοινές δράσεις, στα πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού της ετερότητας και της αυτονομίας του άλλου φορέα. Σε αυτή την κοινή συνεύρεση, που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια των απόψεών μας στα μέλη και την κοινωνία, θα βοηθήσει και η συμμετοχή κάποιων από εμάς και στις δύο ομάδες.

Σε αυτά τα πλαίσια προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση
1.Η μεταστέγαση της εταιρίας μας σε χώρο επί της οδού Καραϊσκάκη 9, στις Συκιές, που μας παραχωρείται έναντι συμβολικού ενοικίου. Το γεγονός αυτό θα μειώσει στο ελάχιστο τα λειτουργικά μας έξοδα, και θα επιτρέψει τα όποια έσοδά μας να κατευθύνονται αποκλειστικά στις παραγωγές μας, που αναμένεται να είναι (εξ αιτίας των περιοδειών σε Ελλάδα και εξωτερικό) ευρωβόρες.
2.Ο χώρος που χρησιμοποιούσαμε για έδρα μας έως τώρα, να αφεθεί με όλον τον εξοπλισμό του, τη βιβλιοθήκη και τα πάγια, στη νέα εταιρία Κοινόν Φωτογράφων, που δημιουργήθηκε από τα μέλη μας, με τους ίδιους ακριβώς στόχους, ώστε να συνεχίσει αυτή το έργο μας, με προίκα το χώρο, την ιστορία του και τον εξοπλισμό που της αφήνουμε. (Βλ. συνηγμένη αίτηση της νέας εταιρίας και το καταστατικό της.)
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
(Απόσπασμα της εισήγησης που έγινε ομόφωνα δεκτό και χάραξε την αρχή της νέας περιόδου.)

...δείτε εδώ τη Διπλωματική Εργασία:

"Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Πολιτιστική Πολιτική & Διοίκηση. Τρόπος Λειτουργίας. Στοχοθεσία - Συμπεράσματα"                                                                                    Αθανάσιος Οταμπασίδης / Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Διοίκηση Πολιτισμικών  Μονάδων