Ποίηση και φωτογραφία

Ποίηση και φωτογραφία

Ο  δημιουργός, συγγραφέας και ποιητής Τάσος Φάλκος παρουσίασε τον εαυτό του και τη θέση του φωτός στην ποίηση του στα μέλη της ομάδας του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για το Συσχετισμό Ποίησης και Φωτογραφίας, για τον αλληλοεπηρεασμό των τεχνών, μιας ομάδας φωτογράφων που αναζητά τρόπους έκφρασης και δημιουργίας έργου έξω από τις δοσμένες κατηγοριοποιήσεις των φωτογραφικών θεματικών, που αναζητά έμπνευση από παντού όπου θα ήθελε αυτή να της προσφερθεί.

Η Τιτίκα Αρβανιτάκη διάβασε ποιήματα του ποιητή.

Μοιράστηκε άμεσα επιλογή ποιημάτων από τη συλλογή ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΦΩΣ.

 

Ακολούθησε δημιουργική συζήτηση.

Θέματα που θίχτηκαν είναι:

Οι διαφορές μεταξύ εικονογράφησης ενός κειμένου και της δημιουργίας παράλληλου έργου “επ αφορμή”.

Προβλήματα συνεργασίας του κειμένου και της εικόνας (συσχετισμού) που το συνοδεύει, ιδιαίτερα όπως σε αυτή την περίπτωση,  περίπτωση όπου το κείμενο προϋπάρχει της εικόνας.

Προβλήματα πιστότητας στον αρχικό λόγο, δηλ. περί πλήρους υποταγής σε αυτόν, αλλά και μερικής ή ολικής απομάκρυνσης από την κεντρική ιδέα, το περιεχόμενο και το κυρίαρχο ύφους του προϋπάρχοντος έργου. Πιθανές προτάσεις για εύρεση της λεγόμενης μέσης οδού (όχι διάσταση μεταξύ τους).

Προβλήματα παρερμηνείας ισχυρών κειμένων που δεν επιτρέπουν διαφυγές.

Προβλήματα φόρμας της εικόνας που προορίζεται να συμπεριληφθεί στις σελίδες ενός βιβλίου.

 

Στόχος  του εργαστήριου αυτού είναι οι φωτογράφοι να δημιουργήσουν  έργα εμπνευσμένα από τον ελλειπτικό και συμπυκνωμένο  λόγο του ποιητή.