11/3 Κείμενο (για την τέχνη) και φωτογραφία. Συμμετοχή με αναγνώσεις και προβολές στον «Μαραθώνιο Ανάγνωσης και Θεατρικού Αναλογίου» στο Χώρο Τέχνης SourLiBooM