18-20/4 Παρουσίαση με προβολές των φωτογράφων του ΦΚΘ στα πλαίσια της συμμετοχής του PHOTO FESTIVAL UNION στην 4η TRIENNALE DER PHOTOGRAPHIE HAMBURG, στη Γερμανία.

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.