11/4-25/5 Έκθεση φωτογραφίας του Τάσου Μιχαηλίδη με τίτλο: «ΤΑΞΙΔΙ Φωτογραφίες από την Ελλάδα», στο ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΕΡΩΣ

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.