11/2-11/3 Έκθεση φωτογραφίας της Χριστίνας Παπαφράγκου με τίτλο: "Η λίμνη που δακρύζει", στο ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΓΙΟΥΚΑΛΙ.

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.