Βραδυά για τον Robert Frank. Προβολές βίντεο, παρουσίαση φωτογραφιών και συζήτηση με άξονα το μνημειώδες λεύκωμα του Ελβετού φωτογράφου και σκηνοθέτη "The Americans" (πρώτη έκδοση το 1959).

8 Οκτωβρίου 2012, στο CAFE BAZAAR. Παρουσίαση με άξονα το μνημειώδες λεύκωμα του Αμερικανού φωτογράφου και σκηνοθέτη Robert Frank “The Americans” (πρώτη έκδοση το 1959), με προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Ακολούθησε συζήτηση.
http://www.americansuburbx.com/2011/01/theory-robert-franks-america.html

Έγινε η παρουσίαση των εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης “Aspects of Balkan Photography. Νέα διαδρομή σε καιρούς κρίσης” Θεσσαλονίκη 2012”

Συζητήθηκαν επίσης:
η πρόοδος της προετοιμασίας των δράσεων του ΦΚΘ για το 2012
οι νέες προτάσεις για επόμενες παραγωγές στη διάρκεια του 2013

… όπως πάντα στο CAFE BAZAAR, Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος, τηλ 2310241817.