25/6-12/7 Ομαδική έκθεση με τίτλο «Isolation and Togetherness», στην αίθουσα τέχνης της Μεγάλης Λέσχης της Παλαιάς Βιβλιοθήκης Καβάλας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Δήμου Καβάλας.

25/6-12/7Ομαδική έκθεση με τίτλο «Isolation and Togetherness», στην αίθουσα τέχνης της Μεγάλης Λέσχης της Παλαιάς Βιβλιοθήκης Καβάλας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Δήμου Καβάλας.

http://www.fkth.gr/el/node/785

 

http://www.fkth.gr/el/node/785

 

http://www.fkth.gr/el/node/785