10/7 Συμμετοχή μελών στην έκθεση με τίτλο: "Θεσσαλονίκη -Πύλη και πολιτισμός". 2ο και 3ο βραβείο. Στο Γαλλικό Iνστιτούτο.

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.