2012 - “Η Ανεξαργύρωτος Φωτοχυσία” του Σταύρου Δαγτζίδη