7 / 6 Παρουσίαση με παράλληλη προβολή video και φωτογραφιών με τίτλο: Η χρήση της φωτογραφίας στην τεχνική του video Time Freez. Την παρουσίαση θα κάνουν ο Θοδωρής Τζιάτζιος και ο Γιώργος Χατζάκης .Στο CAFE BAZAAR, Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος.

Παρουσίαση με παράλληλη προβολή video και φωτογραφιών με τίτλο: Η χρήση της φωτογραφίας στην τεχνική του video Time Freez. Την παρουσίαση θα κάνουν ο Θοδωρής Τζιάτζιος και ο Γιώργος Χατζάκης .Στο CAFE BAZAAR, Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος.