2 / 6 Παρουσίαση του γραμμικού μετατοπιστή, του Αριστείδη Βούλγαρη, μήκους 2 μέτρων, με σκοπό την δημιουργία βίντεο από πολλές λήψεις / καρέ φωτογραφιών, αλλά με ταυτόχρονη κίνηση της μηχανής κατά τη διάρκεια των λήψεων. Στα πλαίσια του ΚΟΔΡΑ festival, Κα

Παρουσίαση του γραμμικού μετατοπιστή, του Αριστείδη Βούλγαρη, μήκους 2 μέτρων, με σκοπό την δημιουργία βίντεο από πολλές λήψεις / καρέ φωτογραφιών, αλλά με ταυτόχρονη κίνηση της μηχανής κατά τη διάρκεια των λήψεων. Στα πλαίσια του ΚΟΔΡΑ festival, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.