2012 - “Απαγόν – Βασίλης Καρκατσέλης” του Σταύρου Δαγτζίδη