19/12-11/1/05 Ομαδική έκθεση μελών του ΦΚΘ με τίτλο: CHEAP PHOTO ΦΘΗΝΗ ΤΕΧΝΗ-ΦΘΗΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στο gallery/cafe/bar SANTE.

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.