5/9-13/9 Προβολή της ταινίας του ARGUN YASA με τίτλο: "Πρόσωπα του Ηλιου", σαν συμμετοχή στις εκδηλώσεις «Ala Turka". Διοργάνωση: Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. Στον Πύργο του ΜΥΛΟΥ. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Φωτογράφοι της Χερσονήσου του Αίμου»

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.