17/9 - 7/10 "Πολύπτυχα". Tρεις Σέρβοι φωτογράφοι. Στο Καφέ Mπαρ Γιουκάλι

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.