17/2-8/3, Φωτογραφική εγκατάσταση της Άννας Βλαχογεωργακοπούλου με τίτλο: "Κρυφές ματιές". Στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Φωτογράφοι της Χερσονήσου του Αίμου".

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.