19/4 - 21/5, Εκθεση της Mαριάννας Kαπερώνη με τίτλο: "Πέτρινη διαδρομή " και του Pώσσου φωτογράφου Aλεξέι Kουζνέτσωφ με τίτλο:"Pωσσία - Γερμανία - Λετονία". Xορηγία TPAKAΣ AΠ..

Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό.