17/12 -12/1, Έκθεση των φωτογραφιών του πανευρωπαικού διαγωνισμού με θέμα “H Θεσσαλονίκη σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα” στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Eυρώπης 1997.

Η καλλιτεχνική φωτογραφία, είχε μία λαμπρή παρουσία στη Θεσσαλονίκη του 1997, στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 

Οι εκθέσεις και οι αντίστοιχοι κατάλογοι υπήρξαν ασφαλώς η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή αυτής της παρουσίας. Αλλά το ίδιο σημαντική και με διαστάσεις μονιμότητας ή συνέχειας, ή ακόμη και παρέμβασης στη διαδικασία παραγωγής του καλλιτεχνικού προϊόντος με διαμόρφωση νέων ευνοϊκών όρων, υπήρξαν και οι άλλες εκδηλώσεις, όπως τα φωτογραφικά εργαστήρια, οι καλλιτεχνικές ανταλλαγές, η ίδρυση του Μουσείου Φωτογραφίας και ο εξοπλισμός του, και φυσικά η υιοθέτηση του «θεσμικού κεκτημένου» της Θεσσαλονίκης από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και η ενσωμάτωση στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΠΟ των πέντε νέων οργανισμών πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δομής στη Θεσσαλονίκη. 

Η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «η Θεσσαλονίκη σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα» και ο κατάλογος που τη συνοδεύει δεν είναι απλώς μία ακόμη έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Ενσωματώνει τα στοιχεία των σχέσεων, των προσεγγίσεων, της επικοινωνίας, του «άλλου βλέμματος» προς τα οικεία, τα καθημερινά τα γύρω και ανάμεσά μας όπως αυτά εγγίζουν τις ευαισθησίες, προκαλούν τη δημιουργική αντιπαράθεση των επισκεπτών. 

Και μας προτείνει να δούμε μ’ αυτό το βλέμμα την πόλη μας και συχνά να ανακαλύψουμε το υπάρχον δίπλα μας. 

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με την Έκθεση «Η Θεσσαλονίκη σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα» επέτυχε μία λαμπρή και δύσκολη σύνθεση τέχνης και έκπληξης, δημιουργική συνεργασία και εφευρετικότητα.

Του αξίζουν τα συγχαρητήριά μας.

Δημήτριος Σαλπιστής
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμού
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997»