1/10 -20/10, Έκθεση του Φώτη Παλαιολόγου με τίτλο: “Tα ξύλα τα θαλασσινά II”

Φώτη Παλαιολόγου

 

Φώτη Παλαιολόγου