4/6 -16/6 Έκθεση των δασκάλων φωτογραφίας των ιδιωτικών και δημοσίων Λυκείων, των φωτογραφικών σχολών και ομάδων της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Eυρώπης 1997.